RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Avfallshantering

Miljö

Varje år produceras nära 2 miljarder ton avfall i EU:s medlemsstater, och en del av detta är av typen särskilt farligt avfall. Mängden avfall ökar också hela tiden. Att deponera avfallet på soptipp är inte en långsiktig lösning, och destruktion av avfall leder både till utsläpp och till starkt koncentrerade och förorenande restprodukter. Den bästa lösningen är att minska avfallsmängden eller att använda det material som avfallet består av som råvara för nya produkter, dvs. återvinning. Detta förutsätter dock att de metoder som används är ekologiskt och ekonomiskt försvarbara.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början