RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beheer van afvalstoffen

Milieu

Jaarlijks wordt er in de lidstaten bijna 2 miljard ton afval - waaronder zeer gevaarlijk afval - geproduceerd en dat cijfer blijft stijgen. Opslag van deze afvalstoffen vormt geen levensvatbare oplossing en vernietiging ervan is evenmin bevredigend omdat dit ook leidt tot emissies of lozingen en tot hoge concentraties van sterk verontreinigende residuen. De beste oplossing is nog steeds te voorkomen dat er afval ontstaat en de componenten ervan door recycling opnieuw op te nemen in de productcyclus, indien hiervoor tenminste uit milieu-oogpunt en economisch aanvaardbare oplossingen voorhanden zijn.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven