RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Биологични oтпадъци

Околна среда

Всяка година около 2 милиарда тона отпадъци, включително особено опасни отпадъци, се произвеждат в държавите-членки и тази цифра нараства със стабилни темпове. Натрупването на отпадъци не е надеждно решение, а унищожаването им е неудовлетворително поради резултатните емисии и висококонцентрираните, замърсяващи остатъци. Най-доброто решение, както винаги, е да се предотврати производството на подобни отпадъци, като се въвеждат обратно в цикъла на продукта чрез рециклиране на компонентите им в случаите, когато има екологични и икономически надеждни методи да се прави това.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата