RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Directiva privind deşeurile

În vederea eliminării legăturii actuale dintre creşterea economică şi generarea deşeurilor, Uniunea Europeană elaborează un cadru juridic menit să controleze întreg ciclul deşeurilor, de la generare la eliminare, punând accentul pe valorificarea reciclării.

ACT

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive.

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte un cadru juridic pentru tratarea deşeurilor * în cadrul Comunităţii. Ea are ca obiectiv protecţia mediului şi a sănătăţii umane, prin prevenirea efectelor adverse cauzate de generarea şi gestionarea deşeurilor.

Directiva se aplică deşeurilor care nu conţin:

 • efluenţi gazoşi;
 • elemente radioactive;
 • explozibili dezafectaţi;
 • materii fecale;
 • ape uzate;
 • subproduse de origine animală;
 • carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin sacrificare;
 • elemente provenite din resurse minerale.

Ierarhia deşeurilor

Pentru a proteja mai bine mediul, statele membre trebuie să ia măsuri pentru tratarea deşeurilor lor în conformitate cu ierarhia de mai jos, care se aplică în ordinea priorităţilor:

 • prevenirea *;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea *;
 • alte operaţiuni de valorificare *, în special valorificarea energetică;
 • eliminarea.

Statele membre pot pune în aplicare măsuri legislative pentru consolidarea acestei ierarhii în tratarea deşeurilor. Cu toate acestea, ele trebuie să se asigure că gestionarea deşeurilor nu pune în pericol sănătatea umană şi nu afectează mediul.

Gestionarea deşeurilor *

Orice producător sau deţinător de deşeuri trebuie să efectueze el însuşi operaţiunea de tratare a deşeurilor sau trebuie să transfere această operaţiune unui agent, unei unităţi sau întreprinderi. Statele membre pot coopera, dacă este necesar, pentru înfiinţarea unei reţele de instalaţii de eliminare a deşeurilor. Această reţea trebuie să permită independenţa Uniunii Europene în materie de tratare a deşeurilor.

Deşeurile periculoase trebuie depozitate şi tratate în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii. Acestea nu trebuie în niciun caz amestecate cu alte deşeuri periculoase şi trebuie ambalate sau etichetate conform standardelor internaţionale sau comunitare.

Autorizare şi înregistrare

Orice unitate sau întreprindere care intenţionează să desfăşoare activităţi de tratare a deşeurilor trebuie să obţină o autorizaţie din partea autorităţii competente, care stabileşte, în special, cantitatea şi tipul de deşeuri tratate, metoda utilizată, monitorizarea şi controlul operaţiunilor.

Orice metodă de incinerare sau de co-incinerare care vizează valorificarea energiei trebuie să se efectueze numai dacă această valorificare are un randament energetic ridicat.

Planuri şi programe

Autorităţile competente sunt obligate să stabilească unul sau mai multe planuri de gestionare care să acopere întregul teritoriul statului membru în cauză. Aceste planuri conţin în special tipul, cantitatea, sursa deşeurilor, schemele existente de colectare şi criteriile de identificare a amplasamentului.

Trebuie, de asemenea, să se elaboreze planuri de prevenire, în vederea eliminării legăturii dintre creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri.

Statele membre trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la aceste planuri.

Context

Generarea de deşeuri tinde să crească în cadrul Uniunii Europene. De aceea, este fundamental să se clarifice noţiunile de bază, cum ar fi cele de valorificare şi eliminare, pentru a asigura o mai bună reglementare a activităţilor de gestionare a deşeurilor.

De asemenea, este necesar să se consolideze măsurile în materie de prevenire şi de reducere a efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului. Un ultim obiectiv este de a încuraja valorificarea deşeurilor pentru a conserva resursele naturale.

Această directivă abrogă Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE şi 2006/12/CE.

Termeni-cheie ai actului
 • Deşeuri: orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce.
 • Gestionarea deşeurilor: colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi supravegherea depozitelor de deşeuri după închiderea lor şi, în special, acţiunile întreprinse de un comerciant sau de un broker.
 • Prevenire: măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu.
 • Valorificare: orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util.
 • Reciclare: orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
2008/98/CE

12.12.2008

12.12.2010

JOL 312/3 din 22.11.2008

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 04.03.2009

Consultaţi şi

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul de mai jos:

 • Direcţia Generală Mediu - deşeuri (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii