RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cadrul pentru crearea Cerului unic european

„Cerul unic european” desemnează un set de măsuri menite să răspundă nevoilor viitoare în termeni de capacitate şi de securitate aeriană. Acesta se aplică atât sectorului civil, cât şi militar şi face referire la aspectele normative, economice, de securitate, de mediu, tehnologice şi instituţionale ale aviaţiei. Se urmăreşte renunţarea la un mod de organizare a gestionării traficului aerian care nu a cunoscut evoluţii din anii 1960 şi care este, în mare parte, responsabil pentru congestionarea actuală a traficului aerian.

ACT

Regulamentul (CE) Nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezentul regulament face parte dintr-un pachet legislativ cu privire la gestionarea traficului aerian menit să creeze un cer unic european începând cu 31 decembrie 2004. Obiectivul cerului unic european este de a asigura o utilizare optimă a spaţiului aerian european, care să poată răspunde exigenţelor tuturor utilizatorilor săi.

Pachetul legislativ cuprinde acest regulament-cadru şi trei regulamente tehnice privind dispoziţii referitoare la serviciile de navigaţie aeriană, organizarea şi utilizarea spaţiului aerian şi interoperabilitatea reţelei europene de de management al traficului aerian. Aceste regulamente sunt menite, în special, să îmbunătăţească şi să consolideze securitatea şi să restructureze spaţiul aerian în funcţie de trafic şi nu de frontierele naţionale.

Obiectivul prezentului regulament este de a consolida normele actuale de securitate şi eficienţa globală a traficului aerian general în Europa, de a optimiza capacităţile, prin conformarea cu cerinţele tuturor utilizatorilor spaţiului aerian şi reducerea la maxim a întârzierilor.

Autorităţile naţionale de supraveghere

Statele membre trebuie să numească sau să stabilescă, împreună sau individual, unul sau mai multe organisme în calitate de autoritate naţională de supraveghere care să îşi asume atribuţiile primite. Aceste autorităţi trebuie să fie independente de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană.

Comitetul pentru cerul unic

Comitetul pentru cerul unic este instituit la intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a asista Comisia în gestionarea cerului unic şi a veghea la respectarea intereselor tuturor categoriilor de utilizatori ai spaţiului aerian. Comitetul este compus din doi reprezentanţi din fiecare ţară membră UE şi este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Aspecte militare

Statele membre au adoptat o declaraţie de ansamblu referitoare la chestiunile militare legate de cerul unic european. Conform declaraţiei, statele membre trebuie să intensifice cooperarea civil-militară dacă toate statele interesate consideră acest lucru necesar.

Organul consultativ sectorial

Organul consultativ sectorial consiliază Comisia cu privire la punerea în aplicare a cerului unic european.

Acesta este compus din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, ai asociaţiilor utilizatorilor spaţiului aerian, ai operatorilor din aeroporturi, ai industriei aeronautice şi ai organismelor de reprezentare a personalului.

Norme de punere în aplicare

Eurocontrol (EN) este asociat la elaborarea normelor de punere în aplicare care intră în domeniul său de competenţe, pe baza mandatelor convenite cu Comitetul pentru cerul unic.

Analiza performanţelor

Înfiinţarea unui sistem de evaluare a performanţelor vizează îmbunăţirea performanţelor serviciilor de navigaţie aeriană şi a funcţiilor reţelelor de pe cerul unic European. Acesta constă în:

  • obiective europene de performanţă în domenii-cheie precum siguranţa, mediul, capacitatea şi randamentul;
  • planuri naţionale care prevăd obiective de performanţă în vederea asigurării coerenţei cu obiectivele europene;
  • evaluarea periodică şi monitorizarea performanţelor serviciilor de navigaţie aeriană şi a funcţiilor reţelei.

Măsuri de salvgardare

În final, acest regulament nu împiedică un stat membru să aplice măsuri justificate pentru salvgardarea intereselor esenţiale care ţin de politica de securitate şi de apărare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermenul de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 549/2004

20.4.2004

-

JO L 96 din 31.3.2004

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermenul de transpunere în legistaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) Nr. 1070/2009

4.12.2009

-

JO L 300 din 14.11.2009

ACTE CONEXE

Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 255/2010 din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian [Jurnalul Oficial L 80 din 26.3.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) Nr 73/2010 din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic European [Jurnalul Oficial L 23 din 27.1.2010].

Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 262/2009 din 30 martie 2009 de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic European [Jurnalul Oficial L 84 din 31.3.2009].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 29/2009 din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european [Jurnalul Oficial L 13 din 17.1.2009].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 482/2008 din 30 mai 2008 de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranţei software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 [Jurnalul Oficial L 141 din 31.5.2008].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1315/2007 din 8 noiembrie 2007 privind supravegherea siguranţei managementului traficului aerian şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005 [Jurnalul Oficial L 291 din 9.11.2007].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1265/2007 din 26 octombrie 2007 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de comunicaţii vocale aer-sol pentru cerul unic european [Jurnalul Oficial L 283 din 27.10.2007].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 633/2007 din 7 iunie 2007 de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian.

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1794/2006 din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană [Jurnalul Oficial L 341 din 7.12.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1032/2006 din 6 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţi de control al traficului aerian [Jurnalul Oficial L 186 din 7.7.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1033/2006 din 4 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic european [Jurnalul Oficial L 186 din 7.7.2006].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 730/2006 din 11 mai 2006 privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195.

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2150/2005 din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian [Jurnalul Oficial L 342 din 24.12.2005].

Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 2096/2005 din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană [Jurnalul Oficial L 335 din 21.12.2005].

Ultima actualizare: 07.06.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii