RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kampen mot klimatförändringen

Miljö

Klimatförändringen kommer att vara ett av de största problem som mänskligheten står inför under de kommande åren. Stigande temperaturer, smältande glaciärer, tilltagande torka och översvämningar är alltsammans tecken på att klimatförändringen pågår. Vår jord och framtidens generationer utsätts för ett enormt hot, och detta tvingar oss att handla snabbt. Europeiska unionen har sedan flera år aktivt deltagit i kampen, både internt och på internationell nivå, och har prioriterat dessa frågor, vilket återspeglas i EU:s klimatpolitik.
Dessutom har EU integrerat minskningen av växthusgasutsläppen i alla åtgärdsområden för att därigenom uppnå följande mål: effektivare användning av mindre förorenande energi, renare och mer balanserade transporter, ansvarsöverföring till företagen utan att hota deras konkurrenskraft, fysisk planering och jordbruk i miljöns tjänst och skapandet av gynnsamma förhållanden för forskning och innovation.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början