RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Riešenie klimatických zmien

Životné prostredie

Zmena klímy je jedným z najväčších problémov, ktorým bude ľudstvo čeliť v nasledujúcich rokoch. Rastúce teploty, topiace sa ľadovce a čoraz častejšie suchá a záplavy svedčia o tom, že klíma sa skutočne mení. Riziká pre celú planétu a budúce generácie sú obrovské, preto potrebujeme prijať okamžité kroky.
Európska únia sa už niekoľko rokov venuje riešeniu problematiky zmeny klímy na vnútornej aj medzinárodnej úrovni, pričom ju umiestnila k najdôležitejším bodom programu EÚ, čo odráža európska politika v oblasti zmeny klímy. EÚ skutočne prijíma kroky na obmedzovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých oblastiach činnosti v snahe dosiahnuť tieto ciele: účinnejšie spotrebúvať menej znečisťujúcu energiu, vytvárať čistejšie a vyváženejšie dopravné možnosti, dávať spoločnostiam väčšiu zodpovednosť v oblasti životného prostredia bez ohrozenia ich konkurencieschopnosti, zabezpečovať ekologické územné plánovanie a poľnohospodárstvo, a vytvárať prospešné podmienky pre výskum a inovácie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok