RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestrijding van de klimaatverandering

Milieu

De klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende jaren voor de mensheid. Temperatuurstijgingen, smeltende gletsjers, het stijgende aantal droogtes en overstromingen zijn evenveel tekenen dat de klimaatverandering is ingezet. De risico's voor de planeet en voor toekomstige generaties zijn enorm en nopen tot snel ingrijpen.
De Europese Unie heeft zich reeds jaren geleden zowel intern als op internationaal vlak in de strijd geworpen en het punt hoog op haar agenda geplaatst wat heeft geresulteerd in een doortastend klimaatbeleid. Bovendien heeft zij de beperking van de uitstoot van broeikasgassen in alle werkgebieden geïntegreerd om de volgende doelstellingen te bereiken: efficiënter gebruik maken van een schonere energie, beschikken over evenwichtiger en schoner vervoer, de ondernemingen verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen zonder hun concurrentievermogen aan te tasten, de ruimtelijke ordening en de landbouw dienstbaar maken aan het milieu en een kader scheppen dat bevorderlijk is voor onderzoek en ontwikkeling.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven