RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nindirizzaw it-tibdil fil-klima

Ambjent

It-tibdil fil-klima hi waħda mill-ikbar sfidi li qed tiffaċċja l-umanità fis-snin li ġejjin. Temperaturi dejjem jisħnu, it-tidwib tal-glaċieri u n-nixfa li dejjem qed issir aktar frekwenti, u l-għargħar, huma kollha evidenza li t-tibdil fil-klima qiegħed tabilħaqq iseħħ. Ir-riskji għall-pjaneta kollha u għall-ġenerazzjonijiet futuri huma kolossali u hemm bżonn li tittieħed azzjoni urġenti.
L-Unjoni Ewropea issa ilha diversi snin impenjata biex taffronta t-tibdil fil-klima kemm internament kif ukoll internazzjonalment, u tagħti priojorità fl-aġenda tal-UE, kif rifless fil-politika Ewropea dwar it-tibdil fil-klima. Tabilħaqq, l-UE qed tieħu azzjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-oqsma kollha tal-attività tagħha fi sforz biex jinkisbu l-għanijiet li ġejjin: il-konsum ta' enerġija li tniġġes inqas b'mod aktar effiċjenti, il-ħolqien ta' metodi ta' trasport aktar nodfa u aktar bilanċjati, li l-kumpaniji jsiru iktar ambjentalment responsabbli mingħajr ma tiġi kompromessa l-kompetittività tagħhom, li jiġi żgurat ippjanar dwar użu tal-art u agrikoltura li jkun favur l-ambjent, u jinħolqu kundizzjonijiet li jinkoraġġixxu r-riċerka u l-innovazzjoni.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna