RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dul i ngleic le hathrú aeráide

Comhshaol

Beidh athrú aeráide ar cheann de na dúshláin is mó faoin gcine daonna sna blianta romhainn. Fianaise is ea an méadú ar theochtaí, leá na n-oighearshruthanna agus triomaigh agus tuilte a bheith ag tarlú níos minice go bhfuil athrú aeráide ar cois i ndáiríre. Is ollmhór na rioscaí don phláinéad ar fad agus do na glúinte romhainn agus ní mór beart práinneach a ghlacadh.
Le blianta beaga anuas tá an tAontas Eorpach tiomanta do dhul i ngleic le hathrú aeráide go hinmheánach agus go hidirnáisiúnta araon agus tá áit ard tugtha dó ar chlár oibre an AE, mar a léirítear sa bheartas Eorpach um athrú aeráide. Go deimhin, tá beart á ghlacadh ag an AE chun srian a chur le hastaíochtaí gáis cheaptha teasa i ngach réimse dá ghníomhaíochtaí ina iarracht na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach: fuinneamh nach mbeidh chomh truaillitheach céanna a ídiú ar shlí níos éifeachtúla, roghanna iompair níos glaine agus níos cothromaithe a chruthú, cuideachtaí a dhéanamh níos freagraí as an gcomhshaol gan a n-iomaíochas a chur i mbaol, pleanáil úsáid na talún agus talmhaíocht a bheidh neamhdhíobhálach don chomhshaol a chinntiú agus dálaí a chruthú a chabhróidh le taighde agus nuáil.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh