RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ilmastonmuutoksen torjunta

Ympäristö

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joihin ihmiskunnan on lähivuosina vastattava. Kohoavat lämpötilat, sulavat jäätiköt sekä lisääntyvät tulvat ja kuivuudet ovat kaikki merkkejä ilmastonmuutoksen alkamisesta. Tästä aiheutuu maapallolle ja tuleville sukupolville suunnattomia riskejä, joihin on reagoitava kiireellisesti. Euroopan unioni on jo vuosien ajan pyrkinyt aktiivisesti torjumaan ilmastonmuutosta niin unionissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.
Asia on EU:n työjärjestyksen ensisijaisia tavoitteita, mistä sen ilmastopolitiikka on todisteena. EU on niin ikään sisällyttänyt kasvihuonekaasujen hallinnan kaikille politiikan aloille seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: vähemmän saastuttavan energian tehokkaampi käyttö, puhtaampi ja tasapainoisempi liikennejärjestelmä, yritysten vastuun lisääminen vaarantamatta niiden kilpailukykyä, ympäristökysymysten huomioon ottaminen aluesuunnittelussa ja maataloudessa sekä tutkimusta ja innovointia edistävien puitteiden luominen.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun