RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Võitlus kliimamuutusega

Keskkond

Kliimamuutus on tulevaste aastate üks suuremaid inimkonna ees seisvaid probleeme. Õhutemperatuuri tõus, jääliustike sulamine ning sagenevad põuad ja üleujutused tõendavad, et kliimamuutus on käimas. Oht kogu planeedi ja tulevaste põlvkondade jaoks on tohutu ning tegutseda on vaja kiiresti.
Euroopa Liit on nüüdseks juba mitu aastat tegelnud nii liidusiseselt kui ka rahvusvaheliselt kliimamuutuse-vastase võitlusega ning see teema on ELi tegevuste hulgas tähtsal kohal, nagu näitab ka Euroopa kliimamuutuse valdkonna poliitika. EL võtab kõikides tegevusvaldkondades meetmeid kasvuhoonegaaside heite kärpimiseks, püüeldes järgmiste eesmärkide poole: tarbida tõhusamalt vähem saastavat energiat, luua keskkonnasõbralikumad ja tasakaalustatumad transpordivõimalused, muuta ettevõtted keskkonnasõbralikumaks, ohustamata nende konkurentsivõimet, tagada keskkonnasõbralik maakasutuse planeerimine ja põllumajandus ning luua tingimused teadusuuringuteks ja innovatsiooniks.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles