RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Борба с изменението на климата

Околна среда

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството през идните години. Повишаването на температурите, топенето на ледниците и все по-честите суши и наводнения са все доказателства, че изменението на климата реално се случва. Рисковете за цялата планета и за бъдещите поколения са колосални и трябва да предприемем спешни действия.
От няколко години Европейският съюз се е ангажирал да се справи с изменението на климата на вътрешно и международно равнище и е поставил този ангажимент в челните места в дневния ред на ЕС, както е отразено и в европейската политика в областта на изменението на климата. В действителност, ЕС е предприел действия за ограничаване на емисиите от парникови газове във всички сфери на своята дейност в стремежа си да постигне следните цели: консумирането на по-малко замърсяваща енергия по по-ефективен начин, създаването на възможности за по-чист и по-балансиран транспорт, възлагането на по-големи екологични отговорности пред фирмите, без с това да компрометира тяхната конкурентоспособност, обезпечаването на екологосъобразно планиране за използването на земята и селското стопанство и създаването на условия, допринасящи за научни изследвания и иновации.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата