RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programul european de monitorizare a Pământului (GMES)

Uniunea Europeană (UE) instituie Programul european de monitorizare a Pământului, denumit GMES, precum şi normele privind exploatarea iniţială a acestuia în perioada 2011-2013.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) şi exploatarea sa iniţială (2011-2013).

SINTEZĂ

Programul operaţional GMES se bazează pe activităţile de cercetare întreprinse în cadrul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) şi pe activităţile Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) privind componenta spaţială a programului GMES.

Domeniul de aplicare a GMES

Programul GMES are trei componente:

 • componenta de servicii, care asigură accesul la informaţii în şase domenii:
  1. monitorizarea atmosferei;
  2. monitorizarea schimbărilor climatice;
  3. gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  4. monitorizarea terenului;
  5. monitorizarea mediului marin;
  6. securitatea;
 • componenta spaţială, care asigură observări spaţiale în cele şase domenii enumerate anterior;
 • componenta in situ, care asigură observări prin intermediul instalaţiilor aeriene, marine şi terestre în cele şase domenii enumerate anterior.

Exploatarea iniţială a GMES (2011-2013)

Exploatarea iniţială a GMES vizează perioada 2011-2013. Aceasta poate cuprinde acţiuni operaţionale în următoarele domenii:

 • componenta de servicii;
 • măsurile de susţinere pentru adoptarea serviciilor de către utilizatori;
 • accesul la date;
 • sprijinul pentru colectarea datelor in situ;
 • componenta spaţială.

Obiectivele acţiunilor operaţionale sunt definite în anexa la regulament.

Organizare

Comisia asigură coordonarea programului GMES cu activităţile desfăşurate la nivel naţional, la nivelul Uniunii şi la nivel internaţional, în special GEOSS. Aplicarea şi funcţionarea GMES se întemeiază pe parteneriate încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre şi Agenţia Spaţială Europeană.

Comisia gestionează fondurile alocate activităţilor desfăşurate în temeiul acestui regulament. Comisia asigură complementaritatea şi coerenţa programului GMES cu alte politici, instrumente şi acţiuni corespunzătoare ale Uniunii legate în principal de competitivitate şi inovare, coeziune, cercetare, programele privind sistemele europene de navigaţie prin satelit (GNSS), protecţia datelor, sistemul comun de informaţii referitoare la mediu (SEIS) etc.

Comisia se asigură că specificaţiile serviciilor corespund nevoilor utilizatorilor. În acest scop, Comisia stabileşte un mecanism transparent pentru implicarea şi consultarea periodică a utilizatorilor. În plus, Comisia este asistată de forumul utilizatorilor, alcătuit din reprezentanţi ai utilizatorilor publici ai GMES numiţi de statele membre.

Coordonarea tehnică şi punerea în aplicare a componentei spaţiale a GMES sunt delegate ESA, care se sprijină, dacă este necesar, pe Organizaţia europeană pentru exploatarea sateliţilor meteorologici (EUMETSAT).

Comisia încredinţează coordonarea punerii în aplicare tehnice a serviciilor GMES, dacă este cazul, unor organisme ale Uniunii sau unor organizaţii interguvernamentale competente.

Furnizarea de servicii

Comisia ia măsurile adecvate pentru a asigura o concurenţă eficace în furnizarea de servicii GMES şi a promova participarea IMM-urilor.

Furnizarea de servicii GMES se descentralizează, dacă este cazul, pentru a se integra la nivel european inventarele datelor de referinţă realizate de statele membre şi a se evita suprapunerile.

Finanţare

Pachetul financiar de referinţă pentru acţiunile operaţionale pentru perioada 2011-2013 este de 107 milioane EUR. Creditele sunt autorizate anual de autoritatea bugetară. Ţările terţe sau organizaţiile internaţionale pot, de asemenea, să aloce programului GMES fonduri suplimentare.

Politica în materie de date şi informaţii GMES

Politica în materie de date şi informaţii pentru acţiuni finanţate în cadrul programului GMES are următoarele obiective:

 • promovarea utilizării şi schimbului de informaţii şi date GMES;
 • asigurarea unui acces integral şi deschis la informaţiile produse de serviciile GMES şi la datele colectate prin intermediul infrastructurii GMES, sub rezerva respectării acordurilor internaţionale, a restricţiilor de securitate şi a condiţiilor de acordare a licenţelor relevante;
 • consolidarea pieţelor observării Pământului din Europa, în scopul stimulării creşterii şi creării de locuri de muncă;
 • contribuţia la durabilitatea şi continuitatea furnizării de date şi informaţii GMES;
 • sprijinirea mediului european al cercetării, inovării şi tehnologiei.

Pentru a asigura un cadru propice care să garanteze îndeplinirea obiectivelor acestei politici, asigurând totodată protecţia informaţiilor, Comisia poate să adopte:

 • măsuri care să stabilească condiţiile de înregistrare şi acordare a licenţelor pentru utilizatorii GMES;
 • măsuri care să definească criteriile de restricţionare a accesului la informaţiile produse de serviciile GMES şi la datele colectate prin infrastructura dedicată a GMES.

Comitetul GMES

Comisia este asistată de „Comitetul GMES”. Acesta se poate întruni în configuraţii specifice pentru a aborda chestiuni concrete, în principal cele legate de securitate („Consiliul de securitate”).

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 911/2010

9.11.2010

-

JO L 276 din 20.10.2010

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 28 octombrie 2009 intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES): provocări şi paşii următori pentru componenta spaţială” [COM(2009) 589 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 11 decembrie 2008 intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES): pentru o planetă mai sigură” [COM(2008) 748 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 10 November 2005 – "Global Monitoring for Environment and Security (GMES): From Concept to Reality" [COM(2005) 565 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor din 10 noiembrie 2005 intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES): de la concept la realitate” [COM(2005) 565 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 07.03.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii