RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tematikus stratégia a városi környezetről

Az Európai Unió a városi környezet javítása érdekében együttműködési intézkedéseket és iránymutatásokat fogalmaz meg. Ezek az intézkedések alapvetően a leghatékonyabb szinten folytatott tapasztalatcserét és információterjesztést célozzák, hogy ezáltal biztosítsák a jogszabály hatékony végrehajtását és támogassák a bevált gyakorlatok alkalmazását a helyi hatóságok körében.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. január 11.) a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról [COM(2005) 718 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió együttműködési intézkedéseket és iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok és a helyi hatóságok számára, hogy ezek segítségével javítani tudják a környezetgazdálkodást Európa városaiban.

A stratégia célja a városi környezet minőségének javítása azáltal, hogy a városokat vonzóbbá és egészségesebbé teszi a lakosok, a munkavállalók és a befektetők számára, és csökkenti a városok által a tágabb környezetre gyakorolt kedvezőtlen környezeti hatást.

A stratégiában foglalt főbb intézkedések a következők:

  • a környezeti szempontoknak a városokkal kapcsolatos szakpolitikákba történő beillesztésére vonatkozó útmutató közzététele. Az útmutatót a bevált gyakorlatok és a szakértői vélemények alapján készítik el. Az integrált környezetgazdálkodás jobb tervezést eredményez, és lehetővé teszi az egyes intézkedések közötti ellentmondások elkerülését;
  • a fenntartható városi közlekedés tervezésére vonatkozó útmutató közzététele. Ez az útmutató szintén a bevált gyakorlatok és a szakértői vélemények alapján készül el. A hatékony közlekedéstervezéshez figyelembe kell venni a személy- és áruszállítást, és ösztönözni kell a környezetbarát és jó minőségű közlekedési formák biztonságos és hatékony használatát;
  • a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása, elsősorban az információk széles körű terjesztésének, a LIFE+ program által finanszírozott demonstrációs projektek fejlesztésének, valamint a nemzeti információs központok hálózata kiépítésének köszönhetően;
  • a helyi hatóságok tájékoztatásának megerősítése az internet segítségével, valamint a regionális és helyi közigazgatásban dolgozó személyek városgazdálkodással kapcsolatos képzésének javítása;
  • a kohéziós vagy a kutatáspolitika keretében már működő közösségi támogatási programok igénybevétele.

A városgazdálkodási kérdések ágazatok közötti jellegéből adódóan a városi környezet javítását célzó stratégiához elengedhetetlen a többi érintett környezeti politikával megvalósított koordináció. Ide értendő az éghajlatváltozás elleni küzdelem (az energiahatékonyságot ösztönző épületek, városi közlekedési tervek stb.), a természet és a biológiai sokféleség védelme (a városok terjeszkedésének korlátozása, a szennyezett területek rehabilitációja stb.), az életminőség és az egészség (a légszennyezés és a zaj csökkentése), a természeti erőforrások fenntartható használata, valamint a hulladékkeletkezés megelőzése és a hulladékok újrahasznosítása.

Háttér

Európa polgárainak négyötöde városban él. Ezekben a városokban hasonló környezeti problémák okoznak gondot: a rossz minőségű levegő, a nagy forgalom és a zsúfoltság, a magas környezeti zajszint, a rossz minőségű épített környezet, a gondozatlan területek, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, a város terjeszkedése, valamint a hulladék és a szennyvíz keletkezése.

Ezek a problémák különösen összetettek, és kiváltó okaik között összefonódások figyelhetők meg. Éppen ezért integrált megközelítésre van szükség. Ebben az esetben egy jogi aktusnál célravezetőbbek az iránymutatások és a koordinációs intézkedések, mivel a városi területek és a hatályos követelmények sokfélesége egyedi megoldásokat tesz szükségessé, és mivel a közös városi környezetvédelmi normák meghatározása nehézségekbe ütközik. Ez a stratégia ennélfogva a szubszidiaritás elvén alapul, és előnyben részesíti a helyi kezdeményezéseket, miközben kiemelt szerepet szán a döntéshozatal különböző (közösségi, nemzeti és helyi) szintjei közötti együttműködésnek, valamint a városgazdálkodás különböző szempontjai integrációjának.

A városi környezetre vonatkozó stratégia a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban foglalt hét tematikus stratégia egyike.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2004. február 11.) – A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia felé (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) [COM(2004) 60 végleges – Hivatalos Lap].
A városi környezetre vonatkozó európai stratégia segítségével az Európai Unió célja a városi területek fenntartható fejlődéséhez nyújtott környezetpolitikai hozzájárulás megerősítése, amelyhez a fejlesztést célzó intézkedéseket négy tengely köré csoportosítja: városgazdálkodás, közlekedés, építkezés és várostervezés.

Az Európai Parlament és a Tanács 1411/2001/EK határozata (2001. június 27.) a fenntartható városfejlesztést elősegítő együttműködés közösségi keretrendszeréről [Hivatalos Lap L 191., 2001.7.13.].

Utolsó frissítés: 23.02.2006

Lásd még

  • További információkat az Európai Bizottság e stratégiának szentelt internetes oldalán olvashat (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére