RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hållbar utveckling

Miljö

Enligt den mest använda definitionen är hållbar utveckling ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att för den skull begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling”, dvs. vi skall sörja för att den tillväxt vi har idag inte skadar kommande generationers tillväxtmöjligheter. I hållbar utveckling ingår tre delar – ekonomiska aspekter, sociala aspekter och miljöaspekter – som det på det politiska planet skall tas hänsyn till. Strategin för hållbar utveckling, som antogs 2001 och ändrades 2005, kompletteras bland annat av principen om att miljöhänsyn skall integreras i all europeisk politik som påverkar miljön.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början