RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trvalo udržateľný rozvoj

Životné prostredie

Ak použijeme tradičnú definíciu, trvalo udržateľný rozvoj je „rozvoj, ktorý zodpovedá potrebám prítomnosti bez toho, aby obmedzoval schopnosť budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby“, inými slovami rozvoj, ktorý zabezpečuje, aby súčasný rast nenarušil možnosti rastu budúcich generácií. Trvalo udržateľný rozvoj tak zahŕňa tri aspekty – hospodársky, sociálny a environmentálny –, ktoré musia byť v rovnakej miere zohľadnené na politickej úrovni. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja, prijatá v roku 2001 a doplnená v roku 2005, bola okrem iného doplnená princípom zapracovania environmentálnych aspektov do európskych politík, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok