RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kestävä kehitys

Ympäristö

Vakiintuneen määritelmän mukaan kestävä kehitys on ”kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa” eli toimimista siten, ettei tämänhetkinen kasvu vaaranna tulevien sukupolvien kasvun mahdollisuuksia. Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta – taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä – jotka on otettava poliittisella tasolla huomioon tasapainoisella tavalla.
Vuonna 2001 hyväksytyn ja vuonna 2005 tarkistetun kestävän kehityksen strategian ohella noudatetaan muun muassa periaatetta, jonka mukaan ympäristönäkökohdat otetaan Euroopassa huomioon kaikilla politiikan osa-alueilla, jotka vaikuttavat ympäristöön.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun