RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Säästev areng

Keskkond

Traditsiooniliselt defineeritakse säästvat arengut kui arengut, mis vastab praegustele vajadustele, ilma et seataks ohtu tulevaste põlvkondade vajadused, teiste sõnadega: tuleb tagada, et praegune majanduskasv ei ohustaks tulevaste põlvkondade kasvuvõimalusi. Säästev areng koosneb kolmest elemendist: majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnaga seonduvast – neid kõiki tuleb poliitika tasandil võrdsetel alustel arvesse võtta. 2001. aastal vastu võetud ja 2005. aastal muudetud säästva arengu strateegiat täiendab muu hulgas põhimõte, mille kohaselt tuleb keskkonnaprobleemidega arvestada kõikides keskkonda mõjutada võivates Euroopa poliitikavaldkondades.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles