RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bæredygtig udvikling

Miljø

Ifølge den mest anvendte definition på bæredygtig udvikling er der hermed tale om "en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare", dvs. at vi skal sørge for, at den vækst, vi har i dag, ikke er til fare for de kommende generationers vækstmuligheder. I bæredygtig udvikling indgår tre aspekter – det økonomiske, sociale og miljømæssige – som der skal tages afbalanceret hensyn til på politisk plan.
Strategien for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2001 og revideret i 2005, suppleres bl.a. med princippet om, at miljøhensynene skal integreres i al politik, der påvirker miljøet.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top