RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Устойчиво развитие

Околна среда

За да използваме традиционната дефиниция, „устойчиво развитие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето, без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди" - с други думи, да гарантира, че днешният растеж не застрашава възможностите за растеж на бъдещите поколения. Затова устойчивото развитие обхваща три елемента – икономически, социален и екологичен, които трябва да бъдат отчитани поравно на политическо ниво. Стратегията за устойчиво развитие, приета през 2001 г. и изменена през 2005 г, в частност се допълва от принципа за интегриране на проблемите на околната среда в европейските политики, които влияят на околната среда.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата