RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bullerstörningar

Miljö

Buller påverkar inte bara människors livskvalitet, utan även deras hälsa om vissa tröskelvärden överskrids (60 Lnd dB(A) enligt Europeiska miljöbyrån). Utöver de korrigerande åtgärder som ska vidtas för vissa bullerkällor antog EU 2002 ett direktiv som på ett mer övergripande plan reglerar hur omgivningsbuller ska bedömas och hanteras.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början