RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Znečistenie hlukom

Životné prostredie

Hluk presahujúci určité prahové hodnoty [od 60 Ldn dB(A) podľa Európskej environmentálnej agentúry] neovplyvňuje len blaho, ale aj zdravie občanov. Okrem nápravných opatrení týkajúcich sa niektorých zdrojov hluku prijala Európska únia v roku 2002 smernicu, ktorou sa ustanovuje prístup Spoločenstva k riadeniu a posudzovaniu okolitého hluku s cieľom chrániť verejné zdravie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok