RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Шумово замърсяване

Околна среда

Шумът над определен прагов обем (от сила на звука 60 dB(A) съгласно Европейската агенция за околната среда) засяга не само благоденствието, но и здравето на гражданите. На челно място сред коригиращите мерки, приложими към някои източници на шум, през 2002 г. Европейският съюз прие директива, постановяваща подхода на Общността към управлението и оценяване на околния шум с цел защита на общественото здраве.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата