RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők

Az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők engedélyezésére vonatkozó szabályok európai szinten harmonizáltak. Forgalomba hozatal előtt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság által végzett ellenőrzések során igazolni kell, hogy ezek a termékek nem ártalmasak az egészségre és a környezetre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet azokra az új élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre vonatkozik, amelyeket emberi fogyasztás céljából jelenleg még nem használnak.

Új élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők

A rendelet nem alkalmazandó a következő kategóriákba tartozó élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre:

 • az új vagy módosított elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
 • a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;
 • a növényekből álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, valamint az állatokból izolált élelmiszer-összetevők;
 • olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, amelyeknél azok tápértékében, anyagcseréjében vagy a bennük található nemkívánatos anyagok mennyiségében számottevő változásokat előidéző gyártási eljárást alkalmaztak.

A rendelet nem vonatkozik az élelmiszer-adalékanyagokra, az élelmiszer-aromákra, az extrakciós oldószerekre, valamint az élelmiszerenzimekre (utóbbiak az 1332/2008/EK rendelet hatálya alá tartoznak).

A géntechnológiával módosított szervezetekre már nem ez a rendelet, hanem az 1823/2003/EK rendelet alkalmazandó.

Emellett az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők:

 • nem veszélyeztethetik a fogyasztót;
 • nem vezethetik félre a fogyasztót;
 • nem okozhatnak táplálkozási hátrányokat.

Értékelési eljárás

Az e rendelet által érintett élelmiszereket és élelmiszer-összetevőket forgalomba hozatalukat megelőzően közösségi értékelési eljárásnak kell alávetni.

Ennek keretében azon tagállam illetékes testületének, amelyhez kérelmet nyújtottak be, elsődleges értékelést kell végeznie, és meg kell határoznia, hogy szükség van-e kiegészítő értékelésre. Amennyiben a Bizottság és a többi tagállam nem emel kifogást, és nincs szükség kiegészítő értékelésre, az érintett tagállam tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy forgalomba hozhatja a terméket. Ellenkező esetben engedélyezési határozatra van szükség. Ezt a határozatot a Bizottság által az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban javasolt intézkedésekkel összhangban fogadják el.

A határozat megállapítja az engedély hatályát, és – ahol szükséges – az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő felhasználásának a feltételeit, valamint az érintett élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő megjelölését és a részletes leírását.

Minden olyan új élelmiszerrel vagy élelmiszer-összetevővel kapcsolatos határozat vagy rendelkezés esetében, amely hatással lehet a közegészségügyre, konzultációt kell folytatni az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal.

Címkézés

A rendelet megállapítja az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézésével kapcsolatos különleges előírásokat, amelyek kiegészítik az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános európai követelményeket.

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó európai jog általános követelményeinek sérelme nélkül az új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 • az élelmiszer olyan jellemzői, mint az összetétel, a tápérték vagy a rendeltetésszerű felhasználás;
 • olyan anyag jelenléte, amelynek egyes személyek egészsége szempontjából jelentősége lehet;
 • olyan anyag jelenléte, amely etikai jellegű kérdéseket vet fel.

Felfüggesztési eljárás

Ha valamely tagállam feltételezi, hogy egy új élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő felhasználása az emberi egészségre vagy a környezetre nézve veszélyt jelent, saját területén ideiglenesen korlátozhatja vagy felfüggesztheti annak forgalomba hozatalát és felhasználását. Erről tájékoztatja a Bizottságot, amely a forgalomba hozatal engedélyezésére előírt eljárásnak megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
258/97/EK rendelet

1997.5.14.

1997.5.15.

HL L 43., 1997.2.14.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1829/2003/EK rendelet

2003.7.11.

HL L 268., 2003.10.18.

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

A 258/97/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 20.01.2011

Lásd még

 • Új élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság honlapja (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére