RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Naturskydd och biologisk mångfald

Miljö

Den biologiska mångfalden drabbas mycket hårt av ökad urbanisering, anläggning av ny infrastruktur, överexploatering av naturresurser, föroreningar av olika slag, och införande av främmande arter i ekosystemen. Om man ser till hela Europa anses 42 % av däggdjursarterna, 15 % av fågelarterna och 52 % av sötvattensfiskarna vara hotade. Därtill kommer nästan 1 000 växtarter som är allvarligt hotade eller på väg att försvinna. För att skydda den biologiska mångfalden och motverka utrotningen av djur- och växtarter har EU skapat ett stort nätverk av skyddade områden som kallas Natura 2000. EU har också gjort skyddet av den biologiska mångfalden till ett av de viktigaste målen i det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början