RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana prírody a biodiverzity

Životné prostredie

Zvýšená urbanizácia a rozširovanie infraštruktúr ľudí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečistenie vo všetkých formách, zavádzanie exotických druhov do našich ekosystémov – všetky tieto faktory sú vysoko škodlivé pre biodiverzitu. V dôsledku toho je ohrozených 42 % cicavcov, 15 % vtákov a 52 % sladkovodných rýb v celej Európe. Okrem toho je skoro 1 000 rastlinných druhov vo vážnom nebezpečenstve alebo na pokraji celkového vyhynutia. S cieľom zachovať biodiverzitu a bojovať proti vyhynutiu zvieracích a rastlinných druhov vytvorila Európska únia širokú sústavu chránených území (sústava Natura 2000) a ochranu biodiverzity stanovila za jeden z kľúčových cieľov šiesteho environmentálneho akčného programu.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok