RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrona natury i różnorodności biologicznej

Środowisko

Rosnąca urbanizacja oraz rozprzestrzenianie się infrastruktury człowieka, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenia w każdej postaci, wprowadzanie egzotycznych gatunków do naszych ekosystemów – czynniki te są wysoce szkodliwe dla różnorodności biologicznej. W rezultacie 42% ssaków, 15% ptactwa oraz 52% ryb słodkowodnych w Europie jest zagrożonych. Ponadto niemal 1000 gatunków roślin jest zagrożonych wyginięciem lub znajduje się na jego skraju. Aby chronić różnorodność biologiczną oraz zapobiegać wyginięciu roślin i zwierząt Unia Europejska ustanowiła szeroką sieć obszarów chronionych (sieć Natura 2000) oraz uczyniła ochronę różnorodności biologicznej jednym z zasadniczych celów Szóstego Programu Działania na rzecz Ochrony Środowiska.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony