RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Natuurbescherming en biodiversiteit

Milieu

De toenemende verstedelijking, de zich uitbreidende infrastructuur, de uitputting van de hulpbronnen, verontreiniging allerhande en de introductie van exotische soorten in ecosystemen zijn enorm schadelijk voor de biodiversiteit. Over het gehele Europese continent zijn 42% van de zoogdieren, 15% van de vogels en 52% van de zoetwatervissen bedreigd. Voorts zijn 1000 plantensoorten ernstig bedreigd of staan ze op het punt te verdwijnen. Om de biodiversiteit in stand te houden en het uitsterven van planten- en diersoorten tegen te gaan, heeft de Europese Unie met name een uitgebreid netwerk van beschermde natuurgebieden, het "Natura 2000 – netwerk", in het leven geroepen en de bescherming van de biodiversiteit tot één van de belangrijkste doelstellingen van haar zesde milieuactieprogramma uitgeroepen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven