RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskyttelse af naturen og den biologiske mangfoldighed

Miljø

Byvæksten og udbygningen af infrastrukturer, overudnyttelsen af ressourcer, forurening af enhver art og indførelsen af fremmede arter i økosystemerne skader biodiversiteten enormt. Således gælder det for hele det europæiske kontinent, at 42 % af pattedyrearterne, 15 % af fuglearterne og 52 % af ferskvandsfiskearterne er truede. Desuden er næsten 1000 plantearter alvorligt truede eller på randen af udryddelse.
For at beskytte biodiversiteten og modvirke udryddelsen af truede dyre- og plantearter har EU blandt andet skabt et udstrakt net af beskyttede områder, kaldet "Natura 2002", og udpeget beskyttelse af biodiversiteten som et af hovedmålene for det sjette miljøhandlingsprogram.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top