RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Опазване на природата и биологичното разнообразие

Околна среда

Нарасналата урбанизация и разпространяването на инфраструктурите от хората, свръхексплоатацията на природните ресурси, замърсяването във всичките му форми, въвеждането на екзотични видове в нашите екосистеми – всички тези фактори са силно увреждащи биологичното разнообразие. В резултат от това 42 % от бозайниците, 15 % от птиците и 52 % от сладководните риби в Европа са застрашени. Освен това, около 1000 растителни вида са сериозно застрашени или са на ръба да изчезнат напълно. За да опази биологичното разнообразие и да се бори с изчезването на животинските и растителните видове, Европейският съюз е създал широка мрежа от защитени зони (мрежата „Натура 2000“) и е превърнал опазването на биологичното разнообразие в една от ключовите цели на Шестата програма за действие в областта на околната среда.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата