RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Combaterea exploatării forestiere ilegale

Exploatarea forestieră ilegală şi despădurirea contribuie la schimbările climatice şi la diminuarea biodiversităţii. Acest regulament interzice introducerea pe piaţa europeană a lemnului recoltat în mod ilegal, instituie condiţii prealabile pentru comercializarea lemnului şi a produselor din lemn şi defineşte cerinţele aplicabile „organizaţiilor de monitorizare”.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

SINTEZĂ

Exploatarea forestieră ilegală se referă la orice formă de recoltare, prelucrare sau comercializare a lemnului care încalcă legislaţia ţării în care a avut loc recoltarea. Datorită despăduririi şi degradării cauzate, astfel de practici au repercusiuni grave asupra mediului, cum ar fi diminuarea biodiversităţi şi creşterea emisiilor de CO2. Exploatarea forestieră ilegală are, de asemenea, repercusiuni economice şi sociale.

Lemn şi produse din lemn

Regulamentul se aplică nu doar lemnului importat, ci şi lemnului recoltat sau prelucrat în cadrul Uniunii Europene (UE). Acesta acoperă o gamă largă de produse din lemn, enumerate în anexă în conformitate cu nomenclatorul Codului vamal comunitar.

Obligaţiile operatorilor

Regulamentul stabileşte trei obligaţii principale:

  • Lemnul şi produsele din lemn introduse pe piaţă trebuie să provină din recolte legale;
  • Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn trebuie să utilizeze un sistem de „due diligence”. Sistemul „due diligence” este un sistem de gestionare a riscurilor menit să minimizeze riscul prezenţei lemnului ilegal în lanţul de aprovizionare. Operatorii trebuie să poată furniza o serie de informaţii specifice privind lemnul şi produsele din lemn introduse pe piaţă şi să efectueze o analiză a riscurilor;
  • Operatorii trebuie să păstreze informaţiile privind furnizorii lor şi comercianţii cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn pe o perioadă de cel puţin cinci ani. Aceasta permite garantarea trasabilităţii.

Sistemul „due diligence

Regulamentul oferă operatorilor posibilitatea de a utiliza sistemele „due diligence” instituite de organizaţiile de monitorizare. Acestea sunt organizaţii care dispun de capacităţile de expertiză şi de analiză necesare pentru a-şi ajuta membrii să se conformeze normelor. Organizaţiile de monitorizare trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi tehnice pentru a fi recunoscute de Comisia Europeană.

Statutul lemnului şi al produselor din lemn

Uniunea negociază şi încheie acorduri de parteneriat voluntar (FLEGT) cu o serie de ţări pentru a garanta că lemnul importat din aceste ţări are o origine legală. Lemnul exportat în cadrul acestor acorduri beneficiază de regimul de autorizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2173/2005.

În conformitate cu Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie, Regulamentul (CE) nr. 338/97 stipulează condiţiile de eliberare a permiselor pentru anumite specii de lemn. În temeiul regulamentului, lemnul care beneficiază de un astfel de permis este considerat, de asemenea, că provine dintr-o recoltă legală.

Aplicare

Regulamentul se aplică începând cu 3 martie 2013. Operatorii europeni, producătorii de lemn şi statele membre (inclusiv partenerii comerciali) ar trebui astfel să dispună de timpul necesar pentru a se pregăti. Între timp, Comisia poate adopta norme mai detaliate.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 995/2010

2.12.2010

-

JO L 295 din 12.11.2010

Ultima actualizare: 05.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii