RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Okolje

Okolje

Voda, hrana, kisik, energija in še veliko več … okolje izpolnjuje veliko naših življenjskih potreb. Sami sebi smo dolžni varovati okolje in ga preudarno izkoriščati; na kocki sta naše zdravje in naše preživetje. Od začetka sedemdesetih let 20. stoletja je Evropa močno zavezana okolju: varovanje kakovosti zraka in vode, ohranjanje virov in varovanje biotske raznovrstnosti, ravnanje z odpadki in nadzor dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na okolje, so le nekatera področja, na katerih je dejavna EU tako na ravni držav članic kot tudi na mednarodni ravni. Evropska okoljska politika, ki temelji na členu 174 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, namerava zagotoviti trajnostni razvoj evropskega družbenega modela s popravnimi ukrepi, ki zadevajo specifične okoljske probleme, ali pa z medsektorskimi ukrepi, integriranimi v ostala področja politik.

Glejte tudi

  • Kemični izdelki
  • Pregledi Evropske unije: Okolje
  • Več informacij: Generalni direktorat Evropske komisije za okolje
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh