RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Životné prostredie

Životné prostredie

Voda, potraviny, kyslík, energia a ešte oveľa viac… životné prostredie uspokojuje tak veľa z našich základných potrieb. Sme sami voči sebe povinní chrániť životné prostredie a využívať ho opatrne – ide o naše zdravie a doslova o naše prežitie. Od začiatku 70. rokov minulého storočia sa Európa dôsledne zameriava na otázky životného prostredia: ochrana kvality ovzdušia a vody, zachovanie zdrojov a ochrana biodiverzity, riadenie odpadov a riadenie činností, ktoré majú nežiaduci vplyv na životné prostredie – to sú iba niektoré z oblastí, v ktorých EÚ vyvíja svoje aktivity na úrovni členských štátov i na medzinárodnej úrovni. Európska politika v oblasti životného prostredia sa snaží na základe článku 174 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj európskeho modelu spoločnosti, či už prostredníctvom nápravných opatrení týkajúcich sa špecifických problémov v oblasti životného prostredia alebo prierezových opatrení prepojených s politikami v iných oblastiach.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok