RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środowisko

Środowisko

Woda, żywność, tlen, energia i inne… środowisko spełnia tak wiele naszych nieodzownych potrzeb. Sami sobie winni jesteśmy ochronę środowiska oraz ostrożne korzystanie z jego dobrodziejstw; na szali bowiem leży nasze zdrowie, a nawet życie. Od początku lat 70. ubiegłego wieku UE jest głęboko zaangażowana w sprawy środowiska; ochrona jakości powietrza i wody, ochrona zasobów i różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i kontrola działań szkodliwych dla środowiska to tylko niektóre obszary, w których UE jest aktywna zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i w wymiarze międzynarodowym. Europejska polityka środowiskowa, oparta na art. 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ma na celu zapewnić zrównoważony rozwój europejskiego modelu społeczeństwa, czy to poprzez środki naprawcze związane z określonymi problemami środowiskowymi, czy też przekrojowe środki zintegrowane z innymi obszarami politycznymi.

Zobacz także

  • Produkty chemiczne
  • Informacje ogólne na temat Unii Europejskiej: Środowisko
  • Więcej informacji: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony