RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Milieu

Milieu

Water, voedsel, zuurstof, energie: ga zo maar door…. De mens maakt op velerlei wijzen gebruik van de natuur om in zijn essentiële levensbehoeften te voorzien. Hij dient het milieu dan ook te beschermen en het zich op redelijke wijze ten nutte te maken; wat hij in de weegschaal legt zijn zijn eigen gezondheid en zijn voortbestaan.
Sedert het begin van de jaren zeventig heeft Europa zich krachtdadig ingezet voor het milieu: de lucht- en waterkwaliteit worden beschermd, de hulpbronnen en de biodiversiteit worden in stand gehouden en er zijn maatregelen voor het beheer van afval en van activiteiten die een schadelijke invloed hebben op het milieu; het zijn slechts enkele van de gebieden waarop Europa – zowel op het niveau van de lidstaten als op internationaal niveau - actief is.
Ongeacht of er corrigende maatregelen - waarmee een specifiek milieuprobleem wordt aangepakt - dan wel transversale of in ander beleid geïntegreerde maatregelen worden genomen, doel van het Europees milieubeleid, dat op artikel 174 van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap is gebaseerd, is de duurzame ontwikkeling van het Europese maatschappijmodel.

Zie ook

  • Chemische producten.
  • Overzicht van de activiteiten van de Europese Unie: Milieu .
  • Aanvullende informatie op de website van Directoraat Generaal Milieuzaken van de Europese Commissie.
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven