RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Keskkond

Keskkond

Vesi, toit, hapnik, energia ja palju muud ... keskkond rahuldab paljusid meie elulisi vajadusi. Meie endi huvides on kaitsta keskkonda ning kasutada seda hoole ja ettevaatusega; kaalul on meie tervis ja ellujäämine. Euroopa on alates 1970. aastatest end kindlalt sidunud keskkonnateemadega: õhu- ja veekvaliteedi kaitse, loodusvarade ja elurikkuse kaitse, jäätmehooldus ja keskkonnale kahjulikku mõju avaldavate tegevuste kontroll on vaid mõned valdkonnad, milles EL tegutseb aktiivselt nii liikmesriikide kui ka rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklil 174 põhineva Euroopa keskkonnapoliitika eesmärgiks on tagada Euroopa ühiskonnamudeli jätkusuutlik areng, olgu kõne all parandusmeetmete rakendamine konkreetsete keskkonnaprobleemide puhul või teistesse poliitikavaldkondadesse integreeritud valdkondadevahelised meetmed.

 • Võitlus kliimamuutusega
  Üldine raampoliitika. Kyoto protokoll. Kasvuhoonegaaside heite vähendamine. Energeetika. Transport. Ettevõtted. Põllumajandus. Innovatsioon
 • Üldsätted
  Tegevuskavad. Põhimõtted. Vahendid. Rakendamine ja järelevalve
 • Säästev areng
  Säästva arengu strateegia. Keskkonnapoliitika integreerimine
 • Biojäätmed
  Jäätmetekke vältimine ja jäätmete ringlussevõtt. Erijäätmed. Ohtlikud jäätmed. Radioaktiivsed jäätmed
 • Õhusaaste
  Õhu kvaliteet, Õhusaasteained, Transport, Tööstus
 • Vee kaitse ja veevarude majandamine
  Veekasutus. Merereostus. Siseveekogud. Ainete heide
 • Looduse ja elurikkuse kaitse
  Elurikkus. Taimestik ja loomastik. Metsad. Geneetiliselt muundatud organismid
 • Mullakaitse
  Teatud mullatüüpide kaitse. Ainete heide. Eririske kaasa toovad tegevused
 • Elanike kaitse
  Elanike kaitse meetmed: nende mehhanism ja rahastamine, Keskkonnaavariid
 • Mürareostus
  Müra kontrollimine. Mürareostuse allikad
 • Keskkond: koostöö kolmandate riikidega
  Laienemine. Koostöö kolmandate riikidega. Rahvusvahelised konventsioonid

Vt ka:

 • Keemiatooted
 • Ülevaated Euroopa Liidu tegevusest: Keskkond
 • Lisateave: Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles