RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljø

Miljø

Vand, føde, ilt, energi og meget andet ... Mennesket trækker på miljøet til at opfylde talrige livsnødvendige behov. Men mennesket bør bevare miljøet og udnytte det forsvarligt, for vores sundhed og overlevelse afhænger heraf.
Siden begyndelsen af 1970'erne har Europa været ivrig miljøforkæmper: beskyttelse af både luft- og vandkvaliteten, bevarelse af ressourcerne og den biologiske mangfoldighed, forvaltning af affald og aktiviteter med skadelige miljøvirkninger er blot nogle af områderne for den europæiske indsats, både i medlemsstaterne og internationalt.
Uanset om det drejer sig om udbedrende foranstaltninger i forbindelse med bestemte miljøproblemer eller om mere tværgående foranstaltninger eller foranstaltninger integreret i andre sektorpolitikker, sigter den europæiske miljøpolitik, der er baseret på EF-traktatens artikel 174, på at sikre en bæredygtig udvikling af den europæiske samfundsmodel.

Se endvidere

  • Kemikalier.
  • Oversigt over Den Europæiske Unions aktiviteter: Miljø .
  • For yderligere informationer: Europa-Kommissionens generaldirektorat for Miljø. (EN).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top