RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Životní prostředí

Životní prostředí

Voda, potraviny, kyslík, energie a mnohem více... životní prostředí uspokojuje tolik z našich životních potřeb. Ochranu životního prostředí a jeho obezřetného využívání dlužíme sami sobě; naše zdraví a přímo i naše přežití je v sázce. Od 70. let 20. století se Evropa odhodlaně angažuje v oblasti životního prostředí: ochrana kvality ovzduší a vody, ochrana zdrojů a biologické rozmanitosti, nakládání s odpady a řízení činností, které mají negativní dopad na životní prostředí, jsou jen některé z oblastí, v nichž EU aktivně působí, a to na úrovni členských států i v mezinárodním měřítku. Ať už formou nápravných opatření týkajících se konkrétních environmentálních problémů nebo průřezových opatření začleněných do jiných politických oblastí, evropská politika životního prostředí, opírající se o článek 174 Smlouvy o založení Evropského společenství, usiluje o zajištění udržitelného rozvoje evropského modelu společnosti.

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky