RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmänna bestämmelser

Miljö

I det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som antogs i juli 2002, beskrivs EU:s prioriteringar på miljöområdet fram till 2010. Fyra områden är särskilt viktiga: klimatförändringarna, naturskydd och biologisk mångfald, miljö och hälsa, samt förvaltning av naturresurser och avfallshantering. EU:s miljöpolitik styrs av försiktighetsprincipen och principen att förorenaren ska betala. För att förverkliga målen använder man sig av ett flertal instrument, såväl institutionella, ekonomiska som administrativa. EU-medborgarnas aktiva medverkan är också en nyckelkomponent.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början