RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Splošne določbe

Okolje

Šesti okoljski akcijski program, ki je bil sprejet julija 2002, določa prednostne naloge EU za obdobje do leta 2010. Štiri izbrana prednostna področja ukrepanja so: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, okolje in zdravje ter gospodarjenje z naravnimi viri in ravnanje z odpadki. Okoljska politika EU temelji na načelu previdnosti in načelu „onesnaževalec plača“. Da bi se zagotovilo njeno učinkovito izvajanje, so na voljo različni institucionalni in finančni instrumenti ter instrumenti upravljanja. Ključni del okoljske politike je tudi vključenost javnosti.

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh