RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Všeobecné ustanovenia

Životné prostredie

Šiesty environmentálny akčný program, ktorý bol prijatý v júli 2002, stanovuje priority EÚ na obdobie do roku 2010. V rámci prioritnej činnosti boli definované štyri oblasti: zmena klímy, príroda a biodiverzita, životné prostredie a zdravie, hospodárenie s prírodnými zdrojmi a odpadom. Politika životného prostredia EÚ sa riadi zásadou predbežnej opatrnosti a zásadou „znečisťovateľ platí“. K dispozícii sú rozličné inštitucionálne, finančné a riadiace nástroje, aby sa zabezpečilo jej účinné uplatňovanie. Zapojenie obyvateľstva je takisto kľúčovou súčasťou politiky životného prostredia.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok