RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dispoziţii generale

Mediu

Al şaselea program de acţiune pentru mediu, adoptat în iulie 2002, a definit priorităţile UE până în 2010. Au fost evidenţiate patru domenii de acţiune prioritară: schimbările climatice, natura şi biodiversitatea, mediul şi sănătatea, precum şi gestionarea resurselor naturale şi a deşeurilor. Politica de mediu a UE se ghidează după principiul precauţiei şi după principiul „poluatorul plăteşte” . Pentru a asigura o punere în aplicare eficace a acestei politici, există o serie de instrumente instituţionale, financiare şi de gestionare. Participarea publicului este, de asemenea, un element-cheie al politicii de mediu a UE.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii