RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przepisy ogólne

Środowisko

Szósty program działania na rzecz ochrony środowiska, przyjęty w lipcu 2002 r. wyznaczał priorytety UE na okres do roku 2010. Działania priorytetowe obejmowały cztery obszary: zmianę klimatu, przyrodę i różnorodność biologiczną, środowisko i zdrowie oraz gospodarkę zasobami naturalnymi i odpadami. Politykę środowiskową UE wyznaczała zasada zapobiegania oraz zasada „zanieczyszczający płaci”. Dostępne były różne instrumenty instytucjonalne, finansowe i zarządzania, zapewniające jej skuteczne wdrożenie. Kluczowym elementem polityki środowiskowej było także zaangażowanie ogółu społeczeństwa.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony