RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Milieu: algemene bepalingen

Milieu

In haar zesde milieuactieprogramma, dat in 2002 is goedgekeurd, heeft de Europese Unie (EU) haar prioriteiten tot 2010 vastgesteld. Op de voorgrond staan prioritaire acties op vier gebieden: klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, milieu en gezondheid, hulpbronnen- en afvalbeheer. Het voorzorgsbeginsel en het beginsel "de vervuiler betaalt" vormen de leidraad van het milieubeleid van de EU. De EU beschikt overigens over talrijke instrumenten - institutionele of financiële dan wel beheersinstrumenten - om ter zake een doeltreffend beleid te voeren. Een ander sleutelbegrip van dit beleid is de betrokkenheid van de burger.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven