RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Üldsätted

Keskkond

Juulis 2002 vastu võetud kuuendas keskkonnaprogrammis on sätestatud ELi prioriteedid 2010. aastani. Prioriteetseteks on kuulutatud neli valdkonda: kliimamuutus, loodus ja elurikkus, keskkond ja tervis ning loodusvarade majandamine ja jäätmehooldus. ELi keskkonnapoliitika juhindub ettevaatusprintsiibist ja põhimõttest „saastaja maksab”. Selle poliitika tõhusa elluviimise tagamiseks on olemas mitmesugused institutsioonilised, rahalised ja haldusvahendid. Keskkonnapoliitika tähtsaks osaks on ka üldsuse kaasamine.

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles