RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Beruházási Bank működési prioritásai

A Római Szerződés által létrehozott és 1958-ban alapított Európai Beruházási Bank (EBB) az Európai Unió (EU) hosszú távú hiteleinek bankja. Hozzájárul az európai integrációhoz és a hátrányos helyzetű térségek gazdasági fejlődéséhez. Az Európai Beruházási Alapot (EBA) 1994-ben a gyorsan fejlődő és/vagy az új technológiák területén tevékenykedő kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztésének támogatására alapították. Az EBB az EBA többségi részvényese és egyben működtetője. 2000-ben megalakul az EBB-csoport, amelyet az EBB és az EBA alkot. A csoporton belül az EBB folyósítja a közép és hosszú távú banki hiteleket, míg az EBA fő tevékenysége a kockázatitőke-műveletek és a kkv-knak nyújtott garanciavállalások.

Az EBB ügyviteli tervében meghatározza a középtávú politikáját, valamint a kormányzói által meghatározott célkitűzések figyelembe vételével működési prioritásokat tűz ki. A 2011–2013 közötti időszakra a hitelezési tevékenység a következő prioritásokra irányul:

 • kohézió és konvergencia (DE) (EN) (FR);
 • a tudásalapú gazdaság támogatása (DE) (EN) (FR);
 • transzeurópai hálózatok (TEN) fejlesztése (DE) (EN) (FR);
 • környezetvédelem (DE) (EN) (FR);
 • kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása (DE) (EN) (FR);
 • a biztonságos, versenyképes és fenntartható energia előmozdítása (DE) (EN) (FR);
 • humán tőke (DE) (EN) (FR).

A gazdasági és társadalmi kohézió a kibővített Európai Unióban

Az Unió kohéziós politikájának célja, hogy az Unió különböző régiói között csökkentse a gazdasági és társadalmi aránytalanságokat. A kohéziós politikát a Bizottság a strukturális alapok segítségével hajtja végre, amelyek támogatást nyújtanak az európai régióknak.

A strukturális alapok tevékenységét az EBB a kohéziós politika keretében nyújtott hitelekkel egészíti ki. Ezek a hitelek egy másodlagos finanszírozási forrást jelentenek a helyi vagy regionális szinten elindított projektek számára.

A tudásalapú gazdaság támogatása

Az EBB a tudásalapú gazdaság kialakításán dolgozik, amelynek célja, hogy ösztönözze a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a társadalmi kohéziót. E célkitűzés keretében az EBB három területen támogatja a befektetéseket:

 • oktatás;
 • kutatás-fejlesztés;
 • innováció.

A transzeurópai hálózatok fejlesztése

Az EBB jelentős mértékű támogatást nyújt a transzeurópai hálózatok (TEN) finanszírozásához is. Ezek a hálózatok közlekedési, energia- és kommunikációs infrastruktúra-hálózatok.

Környezetvédelem

Az EBB által támogatott környezetvédelmi projektek a következő ágazatokat érintik:

 • városi környezet;
 • fenntartható szállítás;
 • vízkészlet-gazdálkodás (vízellátás és szennyvízelvezetés);
 • éghajlatváltozás elleni küzdelem;
 • megújuló energiák és energiahatékonyság.

Az EBB által finanszírozott valamennyi projektnek, bármilyen természetű is legyen, meg kell felelnie az uniós környezetvédelmi alapelveknek, gyakorlatoknak és előírásoknak is.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása

Az Európai Beruházási Bank közvetítőknek - bankoknak vagy egyéb pénzügyi intézményeknek - nyújtott hitelkereteken keresztül gondoskodik a kkv-k közepes és hosszú távú finanszírozásáról. E hitelkereteknek köszönhetően a közvetítők a kkv-k által megvalósított, korlátozott méretű beruházási projekteket támogathatnak.

Az EBA a kkv-kat közvetlenül, kockázatitőke-finanszírozási tőkével ellátva támogatja, illetve közvetetten, pénzügyi intézetek vagy kezességet vállaló közintézmények birtokában lévő hitelezési portfóliókat garantálva a kkv-knak.

A biztonságos, versenyképes és fenntartható energia előmozdítása

Az Unió energetikai szükségleteinek támogatása az EBB hitelezési politikájának egyik kiemelt fontosságú területét képezi. Az EBB ennek megfelelően öt kiemelt területre összpontosítja tevékenységét:

 • megújuló energiák;
 • energiahatékonyság;
 • kutatás-fejlesztés és innováció;
 • a belső energiaellátás biztonsága és diverzifikálása;
 • a külső energiaellátás biztonsága és a gazdaság fejlesztése.

Humán tőke

AZ EBB a humán tőkéhez az egészségügyi és az oktatási ágazatnak megítélt hitelekkel járul hozzá. Az EBB által megítélt hitelek például új építményeket, felszereléseket vagy akár egyetemi kutatásokat is finanszírozhatnak.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 29.04.2011

Lásd még

Európai Beruházási Bank (DE) (EN) (FR)

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére