RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljö: samarbete med tredjeländer

Miljö

Miljöproblem som gäller mark, hav, floder och atmosfären känner inga nationella gränser. Detta innebär att miljöskydd inte bara kan bedrivas på nationell eller regional nivå. EU och dess medlemsstater har aktivt drivit miljöfrågor under de utvidgningar som unionen genomgått, i samband med bilaterala kontakter med tredjeländer och med olika regionala sammanslutningar, liksom vid förhandlingar som gäller internationella konventioner och EU:s anslutning till dessa.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början