RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środowisko: współpraca z krajami trzecimi

Środowisko

Nasza ziemia, morza, rzeki i powietrze są pod naciskiem czynników nie uznających międzynarodowych granic; w kwestii ochrony środowiska, problemy znacznie wykraczają poza zakres rozważań krajowych i regionalnych. Unia Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie aktywnie realizują politykę prośrodowiskową w kontekście sukcesywnego rozszerzania UE, stosunków wzajemnych z krajami nienależącymi do UE lub grupami regionalnymi oraz podczas negocjacji i podpisywania międzynarodowych porozumień.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony