RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljø: samarbejde med tredjelande

Miljø

Forureningen af jorden, havene, vandløbene og atmosfæren går på tværs af landegrænserne, og det, der står på spil på miljøbeskyttelsesområdet, rækker langt ud over nationale eller regionale hensyn. EU og dets medlemsstater fører en aktiv politik til fremme af miljøet i forbindelse med de forskellige udvidelser af EU, i deres bilaterale forbindelser med tredjelande eller regionale organisationer og i forbindelse med forhandlinger om og tiltrædelsen af internationale aftaler.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top